Projecte Lingüístic

Presentació

Una de les realitats de la nostra societat globalitzada exigeix, donada la situació de mobilitat, multiculturalitat, etc., preparar-los perquè siguin competents en el domini de  diferents llengües. I, amb aquesta visió de futur, la nostra escola aposta per potenciar la llengua anglesa com a primera llengua estrangera i la llengua francesa com a segona.

Aquest aprenentatge no es basa només en classes de llengua anglesa com idioma, sinó que el reforcem utilitzant l'anglès com a llengua vehicular en les àrees de Play&Discover/Physical Education. Hem valorat que siguin aquestes àrees perquè requereixen de l'escolta acurada de les instruccions del professorat i la possibilitat d'utilitzar un vocabulari de diferents camps a través dels jocs organitzats.

També hem valorat com a molt important poder disposar d'auxiliars de conversa nadius per acompanyar el procés de consolidació de la llengua en l'expressió oral en tot l'alumnat del centre des de P-3 fins a Quart d'ESO.