Projecte Lingüístic

Play&Discover/P.E.

Utilitzem la llengua anglesa com idioma vehicular a l’assignatura de Psicomotricitat a tots els cursos de Parvulari (P-3, P-4 i P-5). També s’utilitza a l’àrea d’Educació Física des de Primer a Sisè de Primària.