Projecte Lingüístic

Aula multimèdia

Disposem d'una nova aula multimèdia habilitada amb ordinadors que permeten treballar amb material Tic. Això possibilita el treball per racons i facilita la millora de l'aprenentatge de les llengües tant a nivell oral com escrit, en comprensió i expressió.