Projecte Lingüístic

Ll. Anglesa


Educació Infantil i Primària.

  Durant l’etapa d’infantil i primària els nostres alumnes realitzen les matèries de Play & Discover (psicomotricitat), P.E. (educació física), Chess (escacs), I.C.T (tecnologies de la informació i la comunicació, TIC) i projectes puntuals dins de les matèries de medi natural o medi social amb l’anglès com a llengua vehicular.


Educació Secundària Obligatòria.

A Educació Secundària, actualment a part de les hores marcades pel currículum del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es realitzen tot un seguit de sessions on l’anglès és la llengua vehicular. Aquestes es troben englobades en les matèries de Ciències Naturals, Tecnologia i Ciències Socials.

Per altra banda, sempre que és possible i amb el vistiplau del professorat, els vídeos i documentals que es veuen a les classes són en versió original subtitulada.